Kontaktni obrazec - vaše vprašanje

Ime:
 
E-naslov:
 
Zadeva:
 
Vsebina:
 
Pošlji

***REVIZIJE LETNIH POROČIL*** NOTRANJE REVIDIRANJE OBČIN, JAVNIH ZAVODOV, DRUŠTEV*** POSEBNI REVIZIJSKI PREGLEDI***REVIZIJE STATUSTNIH SPREMEMB***

KONTAKTNI OBRAZEC

Vprašajte nas in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja. V kratkem odzivnem času vam lahko pripravimo neobvezujočo ponudbo za vse vrste revizijskih storitev.

REVIZIJSKE STORITVE OPRAVLJAMO PO VSEJ SLOVENIJI IN TUDI V TUJINI!

Izvajamo naslednje dejavnosti:

- revizije računovodskih izkazov
- notranje revizije
- revizije poslovanja
- posebne revizije
- dogovorjeni postopki

Revidiramo  gospodarske družbe iz vseh panog kot tudi različne proračunske uporabnike.

Družba REFIKO d.o.o., je vpisana v register revizijskih družb pod zaporedno številko RD-A-080/07.

Družba opravlja storitve revidiranja računovodskih  izkazov,  sestavljene v  skladu  s predpisano zakonodajo in računovodskimi   standardi. Družba opravlja tudi storitve notranjega revidiranja v gospodarskem in javnem sektorju.

 

Naše zaposlene odlikujejo več kot 20 letne delovne izkušnje iz področja revidiranja. Družba je registrirana pod reg. št. vložka: Srg 2007/01754. Odločba Slovenskega inštituta za revizijo  številka  020-1/07-24 z dne 06.09.2007 o izdaji dovoljenja družbi REFIKO d.o.o., za opravljanje storitev revidiranja.

Ivana Kuhar, direktorica pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka