REVIZIJSKA DRUŽBA REFIKO, družba za revizijo in svetovanje  d.o.o.

Revizijska družba REFIKO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., je vpisana v registru revizijskih družb pod zaporedno številko RD-A-080/07.  Vložna številka 1/13509/00.

Specializirani smo za dejavnosti revidiranja, davčnega svetovanja, računovodskega svetovanja, svetovanja na področju podjetniških financ in druge dogovorjene posle, kar nam omogočajo strokovno izobraženi in kreativni resursi, ki s svojo internacionalno vpletenostjo in strokovnostjo zagotavljajo optimalni uspeh in učinkovitost svojim poslovnim partnerjem.

VODSTVO DRUŽBE

Ivana Kuhar univ.dipl.ekon. pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, direktorica.

Pooblaščena revizorka, strokovnjakinja za revizijo, računovodsko in poslovno svetovanje je pridobivala Izkušnje med drugim tudi v mednarodnem svetovalnem in revizijskem podjetju PricewaterhouseCoopers.

Tel.: 00386 (0)41-577-715.

 
 

POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja REFIKO je, da ponudi poslovnim partnerjem učinkovite storitve, ki so v skladu z lokalnimi zakoni kot tudi mednarodnimi strokovnimi standardi. Kvalitetne storitve podjetja REFIKO zagotavljajo zanesljivo oporo poslovnim partnerjem za hitre in varne odločitve. Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.
 

VISOKI PROFESIONALNI STANDARDI

 
Podjetje REFIKO pri svojem delu uporablja visoke profesionalne standarde in svojim poslovnim partnerjem na tej osnovi ponuja prvovrstne storitve.
 

VREDNOTE PODJETJA


• zanesljivost
• kvaliteta
• učinkovitost
• znanje
• izkušnje
• poštenost
• partnerstvo
 

VIZIJA

 
Varnost, legitimnost, kakovost, sodelovanje, povezovanje in partnerstvo so temeljne usmeritve v razvojni strategiji in poslovni filozofiji našega podjetja. Največji pomen bomo tudi v bodoče dajali zanesljivosti, kvaliteti, učinkovitosti, znanju, izkušnjam, poštenosti in partnerstvu. Storitve našega podjetja bodo med domačimi in tujimi uporabniki prepoznavne po svoji celovitosti, kakovosti in zanesljivosti. Spodbujali bomo učinkovit pretok informacij in znanj v podjetju. 
 

METODOLOGIJA DELA

Metodologija revizije, ki jo uporablja REFIKO, je usmerjena v prihodnost, omogoča kvaliteten nadzor ter stalno komunikacijo s poslovnim partnerjem, izvajajo pa jo visoko strokovno izobraženi strokovnjaki, z dobrim poznavanjem poslovanja poslovnega partnerja. Revizija je interaktivna in teži ter prispeva k izpolnitvi poslovnih ciljev naših poslovnih partnerjev.
 
 

POSLOVNO SODELOVANJE Z REVIZIJSKIMI DRUŽBAMI

REFIKO d.o.o. ima sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z revizijskimi družbami:

1.       ADAKTA d.o.o., Kolonija 1. Maja 19a, 1420 Trbovlje

2.        STONIK d.o.o., Puhova ulica 13, SI-1000 Ljubljana