POTRDILO O PRIDOBITVI STROKOVNIH ZNANJ ZA OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENEGA REVIZORJA

Številka 047, Ljubljana

 

POTRDILO O REVIZORSKEM NAZIVU DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR

Številka: 327-DNR-MF, Ljubljana